FALCON LAW FIRM HOTLINE

 +66 81 822 1476

บริการวีซ่า
VISA Services ใบอนุญาติทำงาน
Work Permit บริการธุรกิจ
Business Solutions
วีซ่าชั่วคราว ทางบริษัท ฯ บริการรับทำวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศทุกประเทศ เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 3 เดือน, 6 เดือน, เยี่ยม ญาติ, ติดต่อธุรกิจ, สัมมนา, ศึกษาต่อ, นักเรียน และทำงานชั่วคราว โดยทางบริษัทดูแลบริการด้านเอกสารทุกขั้นตอน รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสาร การกรอกคำร้องยื่นขอวีซ่า, การเตรียมตอบสัมภาษณ์กับสถานทูต ติดต่อพูดคุยประสาน กับคนรับรองในต่างประเทศเพื่อให้จัดเตรียมและส่งเอกสารรับรองมา ติดต่อประสานงานกับสถานทูต หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทางบริษัท ฯ บริการท่านด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์มาเป็นเวลานานด้านการทำวีซ่า ท่านจะได้รับความ มั่นใจในการทำวีซ่า และได้รับวีซ่าในเวลาอันรวดเร็ว เพียงท่านติดต่อเรายินดีให้บริการกับท่านในทุกๆด้าน ปัญหาของ ท่านในด้านการเตรียมเอกสาร, พูดคุยติดต่อสื่อสารไม่ได้, กังวลในการติดต่อกับสถานทูต, ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ท่านจะได้รับความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามในการทำวีซ่า และ พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างดีสำหรับผู้ที่เคยยื่นวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธวีซ่า, เคยถูกส่งตัวกลับจากต่างประเทศต้องการ ทำวีซ่าใหม่อีกครั้ง
วีซ่าถาวร บริษัทรับดำเนินการยื่นขอวีซ่าถาวร คู่หมั่น แต่งงาน บุตรบุญธรรม บุตรหรือผู้ติดตาม เพศเดียวกัน ผู้ย้ายถิ่นฐาน ทำงานในทุกประเทศ ดำเนินการด้วยทีมงานด้านการย้ายถิ่นฐานของแต่ละประเทศโดยเฉพาะ ผู้มีประสบการณ์ โดยตรง ดำเนินการครบวงจรทุกขั้นตอน รวมถึงการยื่นคำร้อง แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความครบถ้วน ของเอกสาร ความปลอดภัยด้านการย้ายถิ่นฐาน ตรวจสุขภาพ สอบประวัติอาชญากรรม การขอสัญชาติ การตอบ คำถามกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ จนกระทั่งได้รับวีซ่า ด้วยความชำนาญนี้ ท่านจะได้รับวีซ่าตรงตามความ ต้องการและถูกต้องตามกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน และสามารถมีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวโดยปราศจากปัญหาต่อไป
ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย บริษัทรับทำใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยให้กับชาวต่างชาติทุกสัญชาติ ที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทยในทุก อาชีพ เนื่องจากชาวต่างชาติทุกคนที่ประสงค์จะทำงานในประเทศไทย หรือลงทุนทำธุรกิจภายใต้กฎหมายไทย จะ ต้องมีใบอนุญาตทำงานด้วยทุกกรณี ทางบริษัทดำเนินการทุกขั้นตอน รวมถึงติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วย งานราชการไทย กระทรวงแรงงานต่างด้าว ฯลฯ และให้คำปรึกษากับท่านด้านสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองของ ท่านจากนายจ้าง เนื่องจากข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการทำใบอนุญาตทำงานมีข้อแตกแต่งกันในรายละเอียดของแต่ละอาชีพ และ เปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจ และรัฐบาลไทย ดังนั้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ทั้งอีเมล์ และแฟ็กซ์
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศไทย บริษัทรับดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทยทุกสาขาอาชีพ เช่นนำเข้า-ส่งออก โรงแรม หรือร้าน อาหาร ผับ บาร์ หรือนักลงทุนที่มีธุรกิจส่วนตัวที่ต้องการลงทุนในประเทศไทยด้วยเงินลงทุนส่วนตัว หรือบริษัทต่าง ชาติต้องการลงทุนหรือมีสาขาในประเทศไทย รวมถึงเรามีนักบัญชี นักกฎหมาย และทนายยความให้คำปรึกษาและ แนะนำการลงทุนในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย เนื่องจากข้อมูลหรือเอกสารที่ใช้ในการทำใบอนุญาตทำงานมีข้อแตกแต่งกันในรายละเอียดของแต่ละอาชีพ และ เปลี่ยนแปลงตามภาวะทางเศรษฐกิจ และรัฐบาลไทย ดังนั้นหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ทั้งอีเมล์ และแฟ็กซ์อื่นๆ เช่น รวมถึง การขอใบอนุญาตอาหารและยาในไทย การรับบุตรบุญธรรม
ตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมทั้งใน-นอกประเทศ บริษัทจำหน่ายตั๋วเครื่องบินทั้งภายใน – นอกประเทศทุกสายการบินราคาพิเศษ รวมถึงการจองโรงแรม ราคาถูก ภายในประเทศ : AIR ASIA , BANGKOK AIRWAYS, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, ORIENT THAI AIRLINES ภายนอกประเทศ : AIR CHINA , AIR FRANCE , AIR INDIA , AIR MACAU , AIR NEW ZEALAND , ALITALIA, ALL NIPPON AIRWAYS, AUSTRIAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, CHINA AIRLINE DRAGONAIR, EMIRATES, EVA AIRWAYS, FINNAIR , JAPAN AIRLINES ฯลฯ สามารถตรวจสอบราคา ตารางการบิน และห้องว่าง ได้โดยส่งรายละเอียดด้านล่างมาที่ อีเมล์ของเรา ทางบริษัทฯ จะ เสนอราคาให้กับท่านในเวลาอันรวดเร็ว
บริการแปลเอกสาร-แปลภาษา ไทย-English การแปลเอกสารและรับรองการแปลประทับตราฯ บริษัทรับบริการแปลเอกสารทุกภาษา แบบด่วนสามารถรอรับได้เลย โดยทีมงานผู้แปลที่มีคุณวุฒิด้านภาษาศาสตร์ และขึ้นทะเบียนเป็นผู้แปลได้รับอนุญาต ได้รับการรับรองและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานราชการ กระทรวงยุติธรรม สถานทูต ฯลฯ เป็นผู้แปลที่มีประสบการณ์ด้านการแปลมาเป็นเวลานาน ทางบริษัทฯ สามารถบริการท่านได้ทั้งเอกสาร ที่ใช้ในการคำร้องขอวีซ่าทุกชนิดทุกประเทศ เอกสารด้านการเงิน การทูต หนังสือคู่มือ ตำราเรียน วิทยานิพนธ์ เอกสารราชการ สัญญา คู่มือต่างๆ เอกสารการฟ้องร้อง มรดก พินัยกรรม คำศัพท์เทคนิคเฉพาะด้าน ด้วยราคาแปลที่ มาตรฐาน เป็นกันเอง ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับรองการแปลประทับตราจากหน่วยงานราชการไทย, สถานทูตต่างๆ, กรมการกงสุล กระทรวง การต่างประเทศ เนื่องจากเอกสารบางชนิดที่ใช้ในต่างประเทศบางประเทศต้องได้รับการรับรองประทับตรา ฯลฯ จึงจะ เป็นเอกสารที่สมบูรณ์ครบถ้วนสามารถใช้ดำเนินการด้านเอกสารได้อย่างถูกต้อง ภาษาที่รับแปล มีดังนี้ o ภาษาอังกฤษ o ภาษาเยอรมัน o ภาษาดัชท์ o ภาษาฟินแลนด์ o ภาษาฝรั่งเศส o ภาษาญี่ปุ่น o ภาษาจีน o ภาษาอิตาลี่ o ภาษาสเปน o ภาษานอร์เวย์ o อื่นๆ หมายเหตุ เอกสารต่างๆที่ต้องการแปลภาษาและรับรองการแปลประทับตราฯ มีความหลากหลายตามแต่ละประเทศ และขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมโดยบอกจุดประสงค์ในการใช้งานกับ ทางบริษัทฯ ทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำอย่างถูกต้องครบถ้วน
จดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้น เป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่า เป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรส สำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของ ชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียน สมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับบริการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายต่างประเทศ โดยหลักจากได้จดทะเบียนสมรสภายใต้ กฎหมายไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบทะเบียนสมรสไปลงบันทึกการจดทะเบียนสมรสยังสำนักทะเบียนในต่าง ประเทศ ณ ประเทศที่ท่านต้องการลงบันทึกเพื่อเป็นการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ประเทศ (เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ) การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จด ทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตาม และอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สิน ของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มี ประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้ ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น) • หนังสือเดินทาง • ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย) • ใบหย่า (ถ้ามี) ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น) • บัตรประชาชน • ทะเบียนบ้าน • ใบหย่า (ถ้ามี)
จดทะเบียนการหย่า บริษัทมีการบริการรับจดทะเบียนหย่าสำหรับชาวไทยกับชาวต่างชาติทุกกรณี สำหรับคู่หย่าที่จดทะเบียนสมรสถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทางเราดูแลทุกขั้นตอนในการจัดทำเอกสารยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ รวม ทั้งมีทนายความผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคอยดูแลทุกขั้นตอน โดยคู่หย่าเต็มใจหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากันหาก ประสงค์จะทำการหย่าขาดจากกัน สามารถทำได้โดย • คู่สมรสจดทะเบียนหย่า ณ สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกแห่งได้ในประเทศไทยด้วยตนเอง • จัดส่งเอกสารการจดทะเบียนหย่าไปยังที่อยู่ของฝ่ายต่างชาติ กรณีไม่สามารถเดินทางมาประเทศไทยได้ • ทำเรื่องฟ้องหย่าขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน กรณีที่ฝ่ายต่างชาติหายสาบสูญ, ไม่ติดต่อกันเป็นเวลามากกว่า 2 ปี, ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูฉันสามีภรรยา, ยกย่องหญิงอื่นจนได้รับความเสื่อมเสีย • เอกสารที่ใช้ (ตัวจริง) 1. สำเนาหนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. ทะเบียนบ้าน 4. ใบทะเบียนสมรส
Services for Foreigner
Temporary Visa The company services a visa to travel abroad countries. To go three months , six months , visiting relatives , business , conference , education , students, and temporary work . We care services by document every step. Including the preparation of documents. Completing a visa application , the response to the embassy . Speak coordination with international certification in order to prepare and send a letter . Liaise with embassies . Relevant agencies , the company offers a team with a long experience in the visa . You will be assured of a visa . And obtain a visa in time. Simply contact us here to serve you in every aspect. Your problems in the documentation , I did not communicate , in connection with the embassy concerned , these problems are eliminated. You'll get the convenience , saving time and cost. Willing to give advice and answer questions on the visa . And assistance for those who filed a visa was denied a visa , had been repatriated from abroad need a visa again.
Permanent Visa Companies continue to apply for permanent resident married couples to keep track of the same sex or the adopted son of the immigrant . Work in all countries. The team with the relocation of each particular country . Experienced directly . The integrated process. Includes petition . Translation of documents . To verify the completeness of the documentation . Safety, health history immigration citizenship crimes, the answer to the immigration office , etc. until the visa has been issued . With this expertise . You will receive the visa requirements and legal immigration. And be a resident in the country without any further problems.
Work permit in Thailand The company received a license to work in Thailand for foreigners of all nationalities . Who wish to work in any occupation. Because foreigners who wish to work in Thailand. Invest or do business under the laws of Thailand . Will require a permit to work in all cases. The company operates in every step. To contact the relevant authorities . Thailand government agencies . Ministry of Labour , etc. , and consulting with you the benefits and coverage of the employer . The information or document to do the work permit are very different in the details of each profession . And changes in economic conditions and the government of Thailand , so if you want more information . Please contact me at the e-mail and fax .
Incorporated in Thailand Company incorporated under the laws of Thailand every field . As imports - exports pub bar , hotel or restaurant or investors who want to invest in a private business with private investment . Or foreign companies to invest or have branches in Thailand. We have included accountants, lawyers and attorneys provide advice and recommendations on the investment in a country like Thailand legally . The information or document to do the work permit are very different in the details of each profession . And changes in economic conditions and the government of Thailand , so if you want more information . Please contact me at the e-mail and fax . Others, such as the licensing of food and medicine in Thailand . Adoption .
Flights and hotels all in - country Ticketing company inside - outside every airline rates. Including the Hotel . Domestic : AIR ASIA, BANGKOK AIRWAYS, THAI AIRWAYS INTERNATIONAL, ORIENT THAI AIRLINES. External : AIR CHINA, AIR FRANCE, AIR INDIA, AIR MACAU, AIR NEW ZEALAND, ALITALIA, ALL NIPPON AIRWAYS, AUSTRIAN AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, CHINA AIRLINE DRAGON AIR, EMIRATES, EVA AIRWAYS, FINN AIR, JAPAN AIRLINES , etc. . Can check flight schedules and availability by sending your details below to email our company will bid for you in no time.
Bearing translation - a Thailand -English Translation and certified translation company stamp . The translation services in all languages. Express can not wait to get it. By a team of qualified translators and linguists . Registered and licensed as a translator . Certified and recognised by government agencies . Ministry of Justice , etc. embassy as a translator with experience in translation for a long time , the company can have your visa document used to all kinds of countries . Diplomatic documents , financial documents, contracts, books, manuals, textbooks, study guide and estate litigation, probate documents, particularly technical terms . With a friendly standards . The company also offers a certification seal from the Thailand government agencies , embassies , the State Department Bureau of Consular Affairs . Because some types of documents used in foreign countries must be certified to be a seal , etc. Complete documentation can be performed on the document correctly . English translation is as follows; o English. o German o Dutch language . o Finnish. o French. o Japanese . o Chinese . o Language Italians . o Spanish. o Norwegian. o other The documents that need translation and certified translation company stamp . Diversity by country. And depending on the purpose of customer applications . You can ask for more by saying the purpose of use to the company . We are happy to provide advice and guidance to properly complete.
Register a marriage Marriage in Thailand For foreign nationals to Thailand . Or foreigners with foreigners . Possible by the marriage registration office in the county or district office hours. Marriage is a marriage that is legally valid . But if the marriage fails . Wedding alone . Not considered marriage to be legitimate , the company offers a full range of services for foreign marriage . The care and services at all stages. These services include the preparation of the relevant documents at the embassy of the foreign , consulate Thailand , county offices , districts , providing interpreter , providing credible witnesses , you will have a marriage certificate within one day you will receive. easy , fast document was complete. By a team with experience. The company also offers services under the laws of a foreign marriage . The core of a marriage under the laws of Thailand , the Company will send a marriage certificate to sign the marriage license to the Registrar's office in the country as the country where you want to save to a marriage under the laws of the two countries (. such as the UK , USA, France , Germany, Netherlands , Australia , New Zealand , etc.). Marriage is an important part and contributed to assist you in making your visa after your marriage . You can file a marriage certificate application . Both Visa - permanent residence for spouses to track and abroad. The company offers contract before the marriage . Or agreement in a legal marriage. To identify your property in your country and in Thailand. The contract made legitimate by a lawyer who has experience in the property , of marriage. Documents required for marriage registration are as follows. The foreigners. (Original only). • Passport. • A certificate of celibacy ( for the foreign embassies in Thailand) . • Divorce certificate (if any) . The men of Thailand (original only). • ID card. • registration. • Divorce certificate (if any) .
Registration of a divorce. Service companies have been divorced for a foreigner to Thailand every case. For divorce, the marriage is valid under the Civil and Commercial Code. We take care of every step in the preparation of the documents filed with various government agencies . Care professionals , including an attorney at every stage. Divorce by mutual consent divorce from a marriage wishes to be divorced . Can be done by; • Spouse or divorced at the district office anywhere in the country on their own. • The divorce documents to the address of the foreign If unable to travel to Thailand. • make it filed for divorce from husband and wife . If the foreign party lost , no more than two consecutive years , not bad parenting as husband and wife , another woman and has been considered a disgrace. • Documents (original ) 1 Passport 2 Identification 3 Registration 4 Marriage certificate
Physical Surveillance Whether you need security surveillance for a short-‐term need or as part of a comprehensive long-‐term program, Pinkerton can deliver a range of surveillance service options world-‐wide. PROVIDING PHYSICAL SURVEILLANCE WHERE YOU NEED IT Though the act of surveillance can seemingly be done by most anyone, professional surveillance can make the key difference when trying to gain accurate information on a subject or situation. The key to success comes from gaining information lawfully and without discovery of the surveillance (i.e. covert surveillance). And to do this right takes comprehensive resources and years of experience. No maFer what form of a particular investigation is required, Pinkerton brings 160 years of experience in physical surveillance services that include; • Simple or complex investigations • Audio or video surveillance • Customer or employee surveillance • Involvement of single or multiple subjects • One or multiple locations • Investigations in Thailand. With our ability to tap into our global network of resources, Falcon can get your physical surveillance program up and running quickly and efficiently in any of your locations around Thailand.
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร PDF
Services Information PDF Download

Falcon Law Consultant and Business Solution

232 Bangramad Road Bangramad Talingchan Bangkok 10179

โทร. 0818221476

 

© Copyright Falcon Law Consultant and Business Solution (Pattaya) Co.,Ltd., 2014. All rights reserved.

Tel. +66 81 822 1476